Автор Радостина Ненкова

Радостина Ненкова е студент 3 курс в УНСС направление Политически науки, специалност Международни отношения. Тя обича предизвикателствата, писането и проучването на източници с различни и интересни теми. Завършва езикова гимназия през 2014 г. с амбицията да се занимава активно с различни дейности, свързани с езиците, писането и хуманитарните науки. Радостина членува в неправителствени младежки организации. Преди delo.bg Радостина е била част от екипите и на други онлайн издания.

1 2 3 10