Общи условия за ползване

„Некс Медия“ ООД Ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля, прочетете настоящите Общи условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на „Некс Медия“ ООД и допълнителните условия за използването на сайта delo.bg, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и „Некс Медия“ ООД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DELO.BG

Delo.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в delo.bg без да сте регистриран потребител, е необходимо само да въведете Вашата позиция, Име, Email, Website.

Публикувайки коментар в delo.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в delo.bg принадлежат на техните автори, като delo.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в delo.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на delo.bg се съгласяват, че delo.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Delo.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Delo.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Република България и правото на Европейския съюз.

Delo.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Delo.bg означава, че сте запознати с настоящите Общи условия, съгласни сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

ОТГОВОРНОСТ

Статиите в рубриката ДЕЛОводител са авторски и принадлежат на техните създатели. Рубриката е коментарна и представя личното становище на своите автори по актуални теми. „Некс Медия“ ООД не поема отговорност за съдържанието на изложените авторски позиции.