„Панелката“ България в гетото на света

2

От един месец насам слушам дебати за и против безплатното саниране. От един месец политиците си правят PR с тази болна за България тема. Само че между крясъците в студиата и цветистите „дебати“, прилягащи повече на търговците от Женския пазар, никой не дава разумни аргументи и доводи как по-точно бедната ни държава с отънял до прозрачност бюджет, ще си позволи да субсидира масовата изолация на огромния и морално и физически остарял жилищен фонд? От кое перо ще бъдат източени тези пари, от къде ще се намерят толкова много квалифицирани кадри, наистина качествени фирми и не на последно място – никой, ама никой не си прави труда да обясни на хората, че това, което държавата предлага е чисто и просто козметична изолация, а не модерната и задължителна енергийна ефективност, за която у нас само се говори.

По тази причина ще направя опит да повдигна завесата и да покажа не предизборната, популистката цел на санирането, а реалната стратегическа цел на енергийната ефективност.

energiina efektivnostЗа енергийна ефективност започва да се говори още с първите петролни кризи, преживени в Европа през миналия век. Тогава повечето европейски държави изпитват недостиг на енергийни ресурси, а вследствие на това цената им започва да се повишава. По това време България получава изключително евтини ресурси от бившия СССР и като че ли кризата преминава без особени последици за икономиката. Това обаче, както и повечето безплатни неща, ни изиграва лоша шега, тъй като в Европа по това време вече започват да осъзнават необходимостта от въвеждането на нови технологии за намаляването на необходимостта от енергийни ресурси и повишаването на производителността от единица енергия. С годините все по често учените започват да предупреждават за негативните ефекти от отделянето на въглероден диоксид в атмосферата и щетите за милиарди, които ежегодно се увеличават. Така се стига до срещата на високо равнище в Киото, на която почти всички държави в света поемат инициативата за намаляване на изхвърляните от тях вредни емисии. ЕС поема също ангажимента за период от 9 години да намали с 9% изхвърлянето на вредни газове, (а впоследствие България като пълноправен член, още с приемането си, се задължава с изпълнението на приетите европейски директиви).

Още по време на преговорите с Общността, през 1999 година у нас се приема първият Закон за енергийна ефективност, в който се полагат основите на изпълнението на поетите от нас ангажименти за намаляване на вредните емисии в атмосферата. С ратифицирането на протокола от Киото през 2002 година България се задължи да намали емисиите на парникови газове с 9% от общото количество емисии, емитирани през базисната 1988 г.

Оказва се обаче, че индустрията и битовото потребление имат сравнително равен дял в потреблението на енергия и съответно за отделянето на вредни емисии и оптимизирането само в едната сфера не би довело до задоволителен ефект. Ето защо през последните години се полагат значителни усилия за оптимизиране на битовото потребление. Заговори се и по-сериозно за енергийна ефективност и саниране на сгради. Поне по документи.

Във връзка с енергийната ефективност в България се създадоха няколко фонда, които подпомагат повишаването на енергийната ефективност на домашните потребители. С тях могат да работят само утвърдени фирми, одобрени и от банките.

Самите фондове стават гаранти на банките отпускащи кредити за целта, като в много случаи дори покриват лихвите по тях. Сумите, отпускани по тези програми са между 350 и 2000 евро на семейство, като домакинствата ползват преференцията да не връщат 20% от тегления кредит, а при кандидатстване на етажната собственост, 30% остават в общата каса. Това накара и много хора да се обърнат към специализирани фирми, които изграждат програми за ефективност.

Как обаче протича този процес?

Първата и основна стъпка е да се направи енергиен одит – обследване на енергийното състояние на сградата, изготвяне на специални снимки, на които се вижда кои са местата от където се губи най-голяма част от енергията. На второ място, за да се говори за пълна ефектвност са необходими не само козметични промени по фасадата – мащабните проекти предвиждат саниране, подменяне на дограма, покривна конструкция и дори подмяна на електрическата инсталация и заздравяване на конструкцията на цялата сграда.

Дори и да ви звучи скучно, ако искате да разберете смисъла на цялата процедура и безсмислието на най-мащабното предизборно купуване на гласове, ще се наложи да продължа с предисторията и конкретните факти от родната действителност.

energiina efektivnostГоляма част от панелните комплекси в страната са строени в края на 60-те и през 70-те години на миналия век. 30-те завода в България са произвеждали стотици хиляди квадратни метра панели, за да захранят нуждата от строителни материали за жилища на работниците в разрастващата се промишленост. Днес те са неразделна колоритна част от живота ни. Но зад носталгията се крие и нещо друго – проблемът с изпълнението и експлоатацията. Преобладаващата част от блоковете не са ремонтирани, откакто са построени, има много течове, които предизвикват корозия и разрушаване. А по документи, самите панелни сглобки имат срок на годност 50 години!!!

Тук е мястото да отбележим, че самото изграждане на конструкциите е реализирано не от строителни бригади, а от войници на Строителни войски и КЕЧ – факт, който с днешна дата поставя доста въпроси. Но да се върнем към чисто техническата част. По документи блоковете имат срок на експлоатация половин век. Срокът може да бъде удължен при поддържане на т.нар. анкери – металните връзки между самите плочи. И с това отново влизаме в познатата ни хипотеза.

Един от най-големите парадокси в България е ниският жизнен стандарт – на последно място сме по БВП на глава от населението в ЕС и високият процент частна собственост на жилищата – 97%. Което води до познатите ни усложнения.

energiina efektivnostАнгажимент на всеки собственик е сам да се грижи за жилището си и да го поддържа във вид, който е безопасен за него и за околните. Как обаче, това може да се случи във все по-обедняващите части на страната? Има цели населени места с потомствени безработни, цели райони, в които единственият доход на хората са социалните помощи.

Като оставим настрана чисто финансовия елемент, който винаги се представя като основно оправдание за всички ситуации, отново опираме до липсата на отговорност и неразбирането на проблема от страна на самите обитатели на блоковете.

И то не само от чисто човешка гледна точка.

Според ЗУТ до 2016 г. всички жилищни постройки трябва задължително да имат технически паспорти (да са минали енергийно обследване или т.нар. одит, за който вече споменах), доказващи състоянието им и устойчивостта при земетресение. Затова обаче е нужно да се направи ясна експертиза на всяко жилище.

А това не се прави! И причината отново е в незнанието и отново познатият аргумент – парите, защото за самото обследване също трябва да се плаща.

energiina efektivnostНо тук идва и другият елемент. Законът предвижда паспортизация на сградите. Паспортът предвижда да се реши има ли нужда сградата от укрепване, какво укрепване, дори трябва ли да бъде съборена, защото е опасна.

А какво ще правят живеещите именно в тези опасни сгради, които могат да се окажат стотици, хиляди???

И ето тук идва тънкият момент. През есента на тази година предстоят местни избори, предстоят и президентски, а с тези темпове на неадекватност на управлението, нищо чудно да има и нови парламентарни. Тежкият проблем с амортизацията на сградите, както и притискащите ги срокове на законите, и на поетите към ЕС ангажименти, тласка кабинетът „Борисов 2“ не просто към скъп популистки ход, но и към нещо друго – заобикаляне на реалните стъпки за постигане на обещаната на света, енергийна ефективност.

От една страна, държавата ангажира собствениците на имоти, да влизат в нарочно учредени дружества, които реално се ангажират към принципала с цялата тази собственост (тя се превръща в нещо като залог). Член 30 от Закона за етажната собственост казва, че можеш да излезеш от сдружението, след като приключи гаранционният срок на извършеното от сдружението по определен проект – бил той от с пари от ЕС или друг. Това са минимум 5 години. Ако фирмата определи гаранция 20 години, какво следва? Давам Ви и друг, съвсем битов пример – в едно сдружение всички участници споделят отговорност при неизпълнение на задължения към комунални услуги. Което означава, че ако един собственик не плаща парното си, дружеството ще притиска останалите да изплащат дълговете му. Стара идея, която доведе до скандали при дебатите около Закона за енергетиката преди години.

Естествено това граничи с теория на конспирацията и далеч не искам да отнемам привилегията на г-жа Магдалена Ташева от „Атака“ да я развива, но истината е, че и тази част от сделката за безплатен обяд не е съвсем чиста (тъй като според Закона за етажната собственост колективният орган на управление, избран легитимно от общо събрание, играе същата роля, без обаче такива тежки юридически последици). energiina efektivnostОт друга, фирмите, които ще участват в това саниране (както много хитро всъщност го наричат, защото залепването на стерипор не е енергийна ефективност!) от къде ще набавят квалифицирани алпинисти, които да покрият територията на цялата страна? Материалите, които според запознати, ще се използват, отговарят на клас „С“, който още от сега е морално остарял, предвид ангажиментите, за достигане на клас „А“ до няколко години. Никой не дава отговор дали в целия този процес ще се подменят дограмите, което всъщност е и най-малкият проблем, защото споменатото вече задължително заздравяване, подмяна на ел. инсталации, на входните врати на жилищата, на входните врати на сградите, укрепване на покривните конструкции и т.н., няма да се изпълни. А без него – говорим за поредното фасадно замазване на очите на хората, а в случая и на Евросъюза.

И не на последно място искам да попитам кой и как ще обезщети хората, които са вложили лични средства и са направили необходимото, жилищата им да отговарят на изискванията на клас „А“? А това не струва малко пари. Кой ще обезщети хората, които вече са сменили дограмите си? Представяте ли си каква прекрасна междусъседска идилия ще настане, когато някой се сети да пита защо на Пешо „кочинката“ ще се направи изцяло с държавни пари, а той за неговия ремонтиран и саниран апартамент няма да получа нищо, че и по-лошо – дал е 5-6 хиляди лева…

Зная, че вече съм ви досадила, но все пак искам да ви помоля да се замислите какво всъщност става. Защото жилищата са наша собственост и отговорността да се грижим за нея остава наша. Когато държавата ни предлага безплатен обяд, без да сме от ромски произход, зад това стои нещо много по-дълбоко.

energiina efektivnostЗалепването на цветни изолации няма да заздрави анкерите на панелните сгради, нито ще подсили гредореда или ще стабилизира тухлените подпори. Нито ще покачи температурата в жилищата и ще намали сметките Ви за ток. Защото за постигането на реална енергийна ефективност е нужно много повече от това. България е една от най-енергоемките държави в Европа. Казано по-ясно – за еденица продукт ние израходваме много повече енергия от Германия, например. А това оскъпява всичко останало по веригата.

Енергийната ефективност е държавна политика на всички нива, тя е отношение към света. Това е начин на живот, който няма как да се постигне с лицемерие и лъжи.

С това саниране официално връзката депутати – електорат ще стане бизнес! И то държавен бизнес между „съвременните патриции“ и „плебса“. Между политическия, т.нар. елит и паважната демокрация. Санирането е алъш вериша на жълтите павета и душевната, моралната и телесната антитеза „Мулен руж“ в Париж. Колкото и неуместна нравствено, грешката е вярна вербално. Това са онези норми, представени като постулати на деловото общуване, от които обикновеният избирател би трябвало да се възползва. Той говори основно чрез своя „вот“, делегирайки права, казвайки своето послание, одобрявайки програмата, представена му от дадена политическа сила, плащайки със своето волеизявление. А обратната връзка е реализирането на дадените обещания, срещу които политиците получават своя мандат и своето възнаграждение под формата на заплата, примерно.

Това е делова връзка избирател – избираем. Тя носи ли със себе си всички тези реквизити, с които теорията е натоварила хипотезата „търговец – клиент“? ДА! Носи ли заряда на делово ниво? ДА! И все пак носи ли заряда на своето политическо време, на своята политическа вакханалия, на своите т.нар. демократични принципи? ДА! ДА! И… ДА!

Фасадната загриженост, която нескопосано прикрива мащабното държавно купуване на гласове е просто продължение на фасадната демокрация, на фасадния плурализъм, на фасадния преход, с които ние, затваряйки си очите, сами се обричаме да станем „панелката“ (с изтекъл срок) на Европа в гетото на цивилизования свят.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!2 коментара

 1. Kostadin на

  Пълна тъпотия. Това е като да имаш пари да изучиш само едното си дете, обаче да не го пратиш да учи, за да е равнопоставено с другото дете. А дори на второто дете може и изобщо да не му се учи. Нещо като комунистически популизъм – „Трябва всички да сме еднакво бедни и еднакво прости“.

 2. Галин на

  Браво Кате, ние в нашия вход стигнахме до много подобни изводи и сме ги описали,
  ето и доклада ни:

  Доклад
  от Общо събрание на собствениците
  на Вход Г
  На проведеното днес събрание във входа обсъдихме „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.
  Дневния ред бе обявен преди седмица с две отпечатани на хартия бележки, поставени на входната врата и информационното табло.
  В присъствието на 55% от собствениците на апартаменти бяха разгледани подробно два от основните документа за участие в програмата:
  1
  С П О Р А З У М Е Н И Е
  за създаване на Сдружение на собствениците
  конкретно следните 2 точки предизвикаха силно неодобрение и коментари
  2.1. Предмет на дейност на Сдружението: усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.
  9.4. Членовете на сдружението са длъжни да ЗАПЛАЩАТ съобразно идеалните си части и решенията на общото събрание всички разходи на сдружението по изпълнение на предмета на дейност по т. 2.1.
  2
  ДОГОВОР
  между Сдружението на собствениците и Общината
  Член 1. Доверителят(входа) възлага, а довереникът(общината) приема да представлява доверителя за упражняване на правата и изпълнение на задълженията му за участие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), както следва:
  1. от името и за СМЕТКА на доверителя да проведе всички необходими процедури, при спазване на приложимото национално законодателство, за избор на изпълнители на дейностите по обновяване на сградата (съгласно чл. 2) и да сключи договори с избраните изпълнители;
  Възникнаха и други въпроси:
  1 В случай на одобрение и пръвоначалния етап от програмата, а именно обследването на сградата покаже нужда от спешно и буквално саниране на конструкцията – оздравяване на всички метални сглобки и т.н. нужния за това ремонт ще е за наша сметка, а програмата изисква да го направим веднага?
  Цената за оздравяване на блокова секция подобна на нашата е между 5 и 10лв на 1 кв/м РЗП, а входа е 1600-1800кв/м РЗП! Демек може да стартираме директно с минус 7000 – 8000лева?
  1.1…които ако нямаме в касата, вярвам ще имаме преференциална възможност за кредит като сдружение?
  2 Съществуват множество интерпретации за това как обследването на сградата ще тълкува усвоените като кухни балкони например, остъклените тераси, сауните, джакузитата?
  3 Стават ли съдружниците солидарни „съдлъжници“ към комуналните дружества – парно, ток, вода?
  3.1. Ако сега юридитески няма подобна възможност, какво в бъдеще гарантира, че няма да се появи?
  Принципно одобравяме програмата и я определяме като много положителна и необходима стъпка в правилната посока.
  Въз основа на събраната и обработена до момента информация по темата, кворума от присъстващи определи единодушно, че липсва достатъчно яснота в правилата, прилагането, договорните отношения и реализацията.
  Няма за момента и масова извъмедийна обяснителна кампания. Спорните въпроси са много, а времето и налагания скоростен и конкурентен принцип за участие създават опасения.
  РЕШЕНИЕ.
  Отлагаме до пролет насрочване на ОС за учредаване на СС.
  Всички представени на събранието официални документи (21 документа, наред с 60 страници методически указания), бяха разпространени в електронен вид до собствениците.
  Пожелаваме успех на на първите, които опитат.
  п.п.
  в опита си да разбера повече за спорните въпроси търсих мнения и отговори на различни места в интернет където се коментираше темата. Там разбрах за себе си следните факти – идиот, нещастник, ганьо, крепостен селянин и преди всичко комунист…,

Коментирай в Delo.bg