Какво е преструктуриране на кредит?

0

Сключването на договор за кредит невинаги включва условия, които да не подлежат на промяна до края на срока. Съществува така нар. преструктуриране на кредит, при което двете страни се съгласяват да се променят някои условия, на които по-рано са се договорили.

Процесът не е лесен и се извършва тогава, когато потребителят иска да промени условията в свой интерес, т.е. да бъдат по-добри за него, а не за банката.

Защо един потребител може да иска преструктуриране на кредит?

Най-често срещаните причини са свързани с идеята да обединим всичките си кредити (задължения) в един и да обслужваме само един кредитен продукт. При други условия може да искаме да удължим периода на погасяване или да се договорим за други по-ниски проценти на лихвата. Всички изброени до тук водят до коренна промяна на клаузите по стария договор.

Преди да се пристъпи към това действие е редно добре да се обмисли как да се извлече максимален позитив от него. За да се стигне до тук, обичайно платецът е в неизгодно финансово положение. Това води до ежемесечни закъснения с вноската, невръщане на пари и неспазване на задълженията, които могат да му доведат допълнителни проблеми. Всички тези неща биха могли да създадат лошо кредитно досие, което освен, че ще нагърби потребителя с още лихви и неустойки, ще отреже шансовете му в бъдеще отново да тегли кредити.

Ето какво е важно при преструктуриране на кредит:

Лихвата е два вида – плаваща и фиксирана. При първата тя се променя всеки месец, а втората е еднаква за целия период. Често лихвата е виновникът за невъзможността да плащаме кредитите си. Ако смятате да пристъпите към предоговаряне е добре да направите така, че да намалите лихвата, която всъщност е разковничето на проблема и тежи на цялата сума.

Проучете допълнително и какви ежемесечни такси плащате и до каква степен те оскъпяват.

Ако се налага променете падежната дата, с такава, която е непосредствено след заплата и ви е по-удобна.

При възможност от ваша страна не е лоша идея да скъсите периода на погасяване, така ще се лишите от излишни лихви.

Надяваме се да сме ви били полезни.

 

Източник: krediti24.com

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg