Нако Стефанов: България изчезва с бърза скорост

0

Нако Стефанов е роден на 19 юни 1954 г. Професор, доктор на философските науки, доктор по история, ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия” в СУ „Св. Климент Охридски”, японист и изследовател на страните от Източна Азия, специалист по икономика и управление, автор на над 80 книги по въпросите на управлението, икономиката, глобалистиката и пр.

Нако Стефанов

Нако Стефанов

Проф. Стефанов, напоследък ни заливат с изключително притеснителни данни, според които с по 9 души на час се топят българите. Според друго изследване до броени години българите ще намалеят с 10%. Наистина ли са толкова стряскащи тенденциите?

По данни на ЦРУ и Евростат нещата са отчайващи за България, която не просто се топи, тя с бърза скорост изчезва. За да не съм голословен за тази социодемографска катастрофа, веднага бих цитирал някои данни. Раждаемостта ни за 2014 г. е 8,92 на 1000 човека, което е на 210 място в света. По смъртност сме с 14,3 на 1000 човека, т.е. на 6-то място в света. Забележете кои са с по-висока смъртност от нас – ЮАР, Украйна, Лесото, ЧАД и Гвинея Бисау, даже Афганистан е с по-малка смъртност от нас, там където се води гражданска война. При детската смъртност данните са ужасяващи. Албания има по-малка детска смъртност от нас. От нашите съседи само Турция е с по-висока детска смъртност от нас. Миграция – ние сме с 2,89 мигранта на 1000 човека, на 177-мо място в света от 222 страни. И по естествен прираст, забележете, с 8,3 на 10 000 човека, ние сме на 229-то място в света от 233 страни. Зад нас са островите Сейнт Пиер и Микелон с 10,2 на 10 000, Молдова с 10,2, островите Кук и Сирия, където се води гражданска война.

На какво се дължи високата детска смъртност у нас?

България изчезва На първо място на влошеното здравно състояние. Имайте предвид, че от гледна точка на здравно състояние ние сме на първо място по ранна смъртност от сърдечно-съдови и ракови заболявания в Европейския съюз, което говори за сринала се система на здравеопазване. У нас липсва всякаква превантивност на системата на здравеопазване, тя е изоставила профилактиката като такава. Що се отнася до раковите заболявания и до сърдечно-съдовите заболявания, профилактиката има огромно значение. Така, че това са двете основни причини за ранна смъртност у нас – ракови и сърдечно-съдови. Една значителна част от ражданията в България се извършват в извънболнична обстановка, което е и една основна причина за началната смъртност. Преди години у нас в училищата имаше лекар, имаше зъболекар, Това вече са мечти. Целият този срив, който се извърши, говори за една цялостна социо-демографска катастрофа. Въпросът е, че по тези проблеми се мълчи и това е много страшно. Какво означава да се мълчи по най-важния, стратегическия проблем за страната социо-демографската катастрофа. Разберете, тук не става дума за катастрофа поради нечие нападение, природни бедствия и т.н., това е катастрофа поради социално-политически и социално-икономически причини.

България изчезваКогато говорим за ниска раждаемост, какво може да се направи, за да се насърчат младите майки от български етнос да раждат?

Ако погледнем от гледна точка на раждаемостта и на етническия характер, трябва да кажем, че нещата тук за българския етнос са още по-страшни. В България в момента от 100 живородени деца, само 47 са родени от майка-българка. Тоест, само след 20 години картината в България сред младежта ще бъде коренно променена. Ххората от български произход ще бъдат по-малко, отколкото хората с небългарски етнос в нашата страна.

Може ли да се поощрят младите майки да раждат деца, защото очевидно сега условията не са достатъчно добри?

Вижте, несъмнено трябва да се укрепва семейството. Имайте предвид, че у нас една по-голяма част от новородените деца са извънбрачни. Най-елементарната мярка, която може още утре да се въведе, това е семеен подоходен данък. Така, че когато има семейство, данъкът да бъде върху цялото семейство. Несъмнено тук трябва и помощи за майки и т.н., но преди всичко, въпросът е за трудовата интеграция, тъй като проблемът с България е тази огромна миграция, заради която губим преди всичко младо население, млади хора във фертилна възраст. У нас рязко намаляват жените във фертилна възраст и то намаляват в гигантски темпове. Тук трябва специална програма, стратегия за демографско възраждане, в която особено голямо значение да заеме програмата за грижа за майката-жена, това го няма, разбирате ли? Извинявам се, в България е пълно с проститутки. Вместо тези момичета да раждат тук деца за семейството си, те са проститутки в Европа. Виждате ли докъде сме достигнали?

България изчезва– Това въпрос на културно недоразвитие ли е или чисто финансов проблем отново?

– Не е просто въпрос на финанси. Това е въпрос на социална политика, затова казвам социална катастрофа. Целият въпрос е в този неолиберален модел, който лиши българина от най-основното му право – правото на трудова интеграция, правото достойно да работи в собствената си страна. От тук идва цялата работа, това е основната причина. Извинявам се – деиндустриализация, деаграризация, деинтелектуализация – и всичко това като една съвкупност накрая има социо-демографската катастрофа.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg