Нови възможности за работа в ЕС предлага Брюксел

0

Кристалина Георгиева напомни преди минути в официалния си профил в социалната мрежа Twitter за свободни работни места в институциите на Европейския съюз.

Търсят се завършили наскоро, но с известен опит и силно мотивирани хора, които ще играят ключова роля в сътрудничеството си с екипи и мениджъри, и ще предоставят своите услуги предимно в направленията администрация и финанси.

Приетите кандидати за работа в ЕС ще се грижат и ще имат отговорността за редица канцеларски и секретарски задачи, което обаче не изключва и възможността за цялостно управление на офиси, както и еквивалентни позиции, изискващи самостоятелност.

За посочените направления с предимство ще са всички, които имат задълбочени компютърни познания – умения в текстообработката, електронните таблици и работа с бази данни.

Минималните изисквания за образование към кандидатите са да са преминали професионално обучение, еквивалентно на Европейската квалификационна рамка Ниво 4, последвано от минимум 3 години професионален опит по желаната специалност.

Иначе, право да кандидатстват имат всички, които са завършили средното си образование, отново с поне 3 години опит в сфера, свързана с естеството на задълженията. Да кандидатстват могат и всички, които все още се обучават – поне 1 завършена година след средно образование, удостоверено с последната диплома, която отново трябва да отговаря на специалността по която се кандидатства.

За по-високи позиция ще са нужни минимум 4 години професионален опит в областта на администрацията или финансите.

За повече информация и кандидатстване за посочените позиции тук:

Secretaries and clerks for administrative/ financial/ secretarial support roles

Информация за всички позиции:

Job opportunities

За да работи човек в институциите на Европейския съюз е нужно да е гражднанин на ЕС и да говори един от официалните езици в Общността плюс задоволителни познания по английски, френски или немски език.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg