Георги Лозанов пред delo.bg: Подадох оставка заради лични убеждения, а не под натиск

0

Председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов подаде оставка, за да не участва в гласуването на регистрацията на телевизия „ПИК“. Колегите му ще гласуват оставката на следващото си заседание, което ще се проведе на 1 март. 

Г-н Лозанов, каква е причината за Вашата оставка?

– На сайта на СЕМ са публикувани мотивите ми, заради които подадох оставка като председател на Съвета.

Имало ли е натиск от страна на кръга „Капитал“, както твърдят от Агенция ПИК?

– Няма никакъв натиск. Подадох оставката само заради моите разбирания за толерантно говорене, доста различно от това, което ПИК представя.

Георги ЛозановРегистрацията на ПИК ТВ ли е повод за оставката Ви?

– Съветът вече гласува тази регистрация, ако имаше натиск, то той трябваше да води до някакъв резултат. Оставката си е мое лично убеждение, свързано с ПИК и няколко други казуса, заради агресивното и нетолерантно говорене, незачитане на правото на мнение, на плурализъм. Започнаха да стават тенденция тези случаи. Това не са моите представи и не искам в края на мандата си да правя компромиси за тези неща.

Кои са другите казуси, станали причина за подаване на оставка?

– Всички скандали около програмата на БНР за Кърджали, когато националистите ми поискаха оставката, искаха да гласуват в парламента закриване на СЕМ. След това закриването на „Деконструкция“, при положение, че явно не се спазваше плурализма, което трябва да бъде основна ценностна характеристика на медийната среда.

Има ли вероятност на 1 март да не гласуват подадената от Вас оставка и да продължите да изпълнявате функциите си на председател на СЕМ?

– Не, аз излязох в отпуск. Не си представям, че някой може да задължи някого да прави нещо, което той не желае.

От страна на Агенция ПИК получавали ли сте заплахи, натиск и каква е причината в сайта си да пишат, че Вие треперите от тях?

– Не, не съм получавал заплахи от никого. Те имат собствени разбирания, това е мое персонално решение.

Ето и пълното волеизлияние на Георги Лозанов, публикувано в сайта на СЕМ:

Уважаеми колеги,
Подавам оставка като член на СЕМ и съответно като негов председател. Разгледах внимателно документите на кандидата за телевизионна регистрация “Пик Броудкастинг” АД и установих, че няма законови основания тя да му бъде отказана. Винаги съм се стремил да прилагам закона според неговите изисквания, независимо от моите предпочитания. Заедно с това обаче не бих искал нито с гласа си като член на СЕМ, нито с подписа си като негов председател да легализирам в електронните медии агресивната риторика на едноименната онлайн медиа, която лесно минава в регистрите на враждебната реч, макар и не непременно по расов, етнически или религиозен признак. Така би се загубила разликата между регулираната със закон и нерегулираната медийна публичност, а оттам и видимия ефект на медийната регулация въобще. Изправен съм пред противоречие, от което не откривам друг персонален изход, освен напускането на съвета.

Георги ЛозановРегулацията не може да роди някакви идеални медии, едва ли може направи и съществуващите кой знае колко по-добри, но може да удържа една граница в публичната комуникация, която не бива да бъде преминавана. Давам си сметка, че през последната година и то не само заради телевизионните амбиции на ПИК все по-малко съм в състояние да пазя тази граница. Поне при сега действащата нормативна уредба, която не предвижда изследване на публичното поведение и източниците на финансиране на кандидатите за лицензия и регистрация, не включва понятието „слово на омразата” и адекватни на ситуацията у нас разпоредби за санкционирането му, не защитава журналистите от собствениците на медии, не въвежда специализирани прагове на концентрация на собствеността, не разпознава конфликт на интереси в управлението на програми и създаването на предавания от професионални политици, не превръща в императивно изискване формулирането на обществената мисия на обществените медии и не обвързва държавната субсидия с реализацията й и пр., и пр. ЗРТ, който след приемането му през 1998 година изигра решаваща роля за демократизацията на медийната среда в страната, днес трудно гарантира либералността на медийната регулация. А аз съм убеден, че по замисъл тя е именно такава – либерална институция, закрепена в общностното европейско право, за да подпомогне аудиторията/индивида сам да прави своите важни избори, информиран от медиите, но без да е подложен на пропаганден и манипулативен натиск от тях. Което значи културно многообразие и плурализъм на мненията в медийното съдържание.

Георги Лозанов

Два казуса, свързани с БНР – лицензирането от СЕМ на регионална програма за Кърджали и свалянето от УС на радиото на предаването „Деконструкция”, заради системно нарушаване на ЗРТ, генерираха политически настроения в точно обратната посока, които превърнаха и мен, и СЕМ в своя енергично обстрелвана мишена. Започна „разчистване на сметки” с изразителите на либерални позиции в нашето общество. Стигна се дотам, че в Народното събрание беше подложено на гласуване фактическото закриване на медийния регулатор и едва не мина, а 109 души, организирани от вестник „Дума”, които се анонсираха като леви интелектуалци, подписаха декларация в подкрепа на „Деконструкция”, където съм наречен „лице на полицейщината”.

Всичко това е толкова несъвместимо със собствената ми престава за мен самия и със смисъла на дейността ми като дългогодишен участник в медийната регулация, че за момента просто не виждам мястото си в нея, чувствам се прогонен.

Вероятно има значение и принудителното отстъпление на културния либерализъм в световен мащаб, следствие на емигрантската вълна и терористичните атаки в евроатлантическа зона.
В същия антилиберален контекст изпълнителната власт в Полша наскоро със закон си присвои управлението на обществените медии.
Затова не в отказ от колегиална солидарност, а именно от колегиална солидарност днес ви казвам довиждане, скъпи мои колеги.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg