15 хиляди души броиха водолюбивите птици у нас

0

За 39-ти пореден път в България се проведе традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, зимуващи у нас. В него се включиха експерти и доброволци от цялата страна, които във времето от 16 до 18 януари, обиколиха влажните зони в страната, където са основните местообитания на водолюбивите птици. Такова преброяване се извършва в глобален мащаб от 1967 г., като с всяка година страните -участници нарастват и до момента те са над 100.

Птици

39-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици се проведе в България

Среднозимното преброяване е сред най-масовите природозащитни събития и в него ежегодно участват близо 15 000 души. Инициативата дава ценна информация за водолюбивите птици, за техните популации и местата на които те зимуват.

В България, среднозимното преброяване се осъществява със съвместните усилия на експерти и доброволци от държавни институции и различни неправителствени организации. И през 2015 година в природозащитната инициатива участваха представители на Изпълнителната агенция по околна среда, както и на Регионалните инспекции по околна среда в страната, а така също на НП „Централен Балкан” и другите природни паркове.

Освен тях, партньори в ежегодното преброяване са специалистите по орнитология от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Националния природонаучен музей. Активен участник и организатор е също  Българското дружество за защита на птиците с помощта на своите десетки специалисти и стотици доброволци в цялата страна.

Птици

Инициативата дава ценна информация за водолюбивите птици, за техните популации и местата на които те зимуват

В изминалите три дни, всички тези доброволци и експерти обходиха най-важните територии за водолюбивите птици, срещани у нас по предварително определени маршрути, включващи основните водни и речни басейни. Много голяма част от тези зони попадат в екомрежата Натура 2000 и са защитени. Събраните данни ще се въведат в Националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието.

Среднозимното преброяване на птиците е от голямо значение, защото чрез събраните данни се прави оценка и се отчита влиянието на климатичните промени и човешката дейност върху тяхната миграция и зимуване.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg