Мария Серафимова

неДЕЛОво one story. my story
0

Години наред чаках животът ми да се промени, докато не разбрах, че той е чакал…