Еленко Божков: Цената на тока може да се намали

0

Над два часа и половина в неделя министри от кабинета и депутати проведоха съвещание, на което стана ясно, че правителството е против увеличаването на цената на тока. Управляващите призоваха за дебат в Народното събрание, в който участие да вземе и съставът на КЕВР. Потърсихме за коментар бившия член на регулатора Еленко Божков, който е работил и като гл. секретар в Министерството на енергетиката,  член на Съвета на директорите на НЕК, както и член на УС на ТЕЦ „Марица-изток 3“.

Еленко Божков, цената на тока– Г-н Божков, как ще коментирате заявеното от управляващите нежелание за повишаване на цената на тока?

– Това беше много ясно още когато се извърши така нареченото „предоговаряне“ с двете американски централи и когато премиерът съобщи как тихичко работили за намаляване на разходите за ВЕИ. Какво се получи накрая? Излезе един нескопосан, бутафорен договор с американските централи, в следствие на който енергията, която задължително трябва да се изкупи от тях се увеличи 1,5 пъти. Това доведе естествено до увеличение на цената  или по-точно до увеличение на задълженията на обществения доставчик. За да може по някакъв начин да се запази в годината на избори цената на битовите потребители, се наложи едно драматично увеличение на цената за промишлените чрез таксата задължение към обществото. Още когато беше подписана и договорена тази пародия на предоговаряне с американските централи, стана ясно, че такъв ще бъде резултатът.

– Може ли в момента цената на тока да не бъде увеличена?

– Цената може да се намали.

– Как?

Като се предоговорят справедливо дългосрочните договори за изкупуване от американските централи или ако те се прекратят с подходяща компенсация. Налице в доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране се вижда много ясно облагодетелстване отново на заводските и топлофикационните централи с увеличение на изкупуването на тяхната енергия. Това е необяснимо след като има нормативна база, позволяваща намаляването на изкупуването на тази енергия.

– Председателят на Българската стопанска камара заяви, че сектор енергетика разклаща цялата икономика…

– Икономиката се разклаща от лобистките интереси, и по-скоро ясно изразените корпоративни интереси на американските централи, на ВЕИ-тата, на топлофикационните централи и на разпределителните дружества. Някой може ли да си даде обяснение защо след като цената на обществения доставчик пада от 125 лева на 119 или 120 лева, се налага увеличение на битовите потребители с 3%? Това е абсурдно!

– Вярвате ли на премиера, че не иска увеличение на цената на тока?

– Аз съм експерт и не искам да коментирам политически актове или действия. Това, което прави Борисов не е честно, не е справедливо. Той първо се хвалеше какви добри постижения са направили с американските централи, сега подви опашка, за да не падне под ударите на индустриалците.

– Повечето политически партии не искат увеличение на тока, но то се предлага от КЕВР, чийто състав е предложен от тези партии. Трябва ли квотите на комисарите на КЕВР да се определят от политическите партии?

– Начинът на формиране на КЕВР изключи възможността за надпартийност и от това да не се влияят. Нещо по-лошо! В момента в КЕВР има ярко представителство за корпоративни интереси. И това се вижда в доклада, който представиха на обществеността.

– Чии интереси се обслужват?

– Интересите на ЕРП-тата, чиито лобисти са Тодорова и Харитонова, и интересите на топлофикационните централи, чиито интереси защитават двамата нови членове в сектор енергетика. Това е ясно като бял ден.

– Как ще се развие всичко според Вас?

Най-добре е да се застане честно пред българската общественост и да се каже, че ако не се прекратят или предоговорят справедливо договорите с американските централи няма изход. Нито за бита, нито за бизнеса. Трябва да се работи в тази посока. Надявам се, че ще стигнат до този изход, но не съм убеден.

Показана е 1 от 1 страници


Никаква част от сайта delo.bg не може да бъде копирана и разпространявана без изричното посочване на статията-източник с хиперлинк!Коментирай в Delo.bg